יום ב', טו’ באייר תשע”ט
עידכון נהלי פתיחת וסגירת שערי בית הספר בהתאם לנהלי קבט הביטחון.

הורים יקרים, בעקבות החלטת הקב"ט (קצין הביטחון) העירוני .שערי בית הספר ינעלו בשעה 08:00 בדיוק.לאחר מכן יפתחו השערים לכניסת תלמידים בלבד בשעות:08:1508:3009:00 שערי בית הספר ישארו נעולים ולא תותר כניסת מבוגרים שאינם נמנים בין צוות בית הספר.בתום יום הלימודים יחכו ההורים בשער בית הספר ולא יורשו להיכנס לתוך השטח הבית ספרי. כניסת הורים תתאפשר רק באשור ובתאום. בברה ובתקווה לימים שקטים יותר.רכזת הביטחון הבית ספרית - סיגל פלדמנהלת בית הספר- טלי איילות.