יום ד', כג’ בסיון תשע”ט

kahoot שם משתמש - renanimbet2סיסמא - 123456 עריכת משחקים:יצירת משחק ב kahoot מדריך שימוש בחשבון kahoot