יום ו', ו’ בטבת תשע”ט
טעימה קטנה מהנעשה בבית הספר

חלון לעשייה הבית ספרית מחצית ראשונה.pptx