יום א', יד’ בתשרי תשע”ט
טעימה קטנה מהנעשה בבית הספר

חלון לעשייה הבית ספרית מחצית ראשונה.pptx