יום ב', ה’ בתמוז תשע”ח
טעימה קטנה מהנעשה בבית הספר

חלון לעשייה הבית ספרית מחצית ראשונה.pptx