יום ו', ז’ בניסן תשע”ח
טעימה קטנה מהנעשה בבית הספר

חלון לעשייה הבית ספרית מחצית ראשונה.pptx