יום א', יד’ בתשרי תשע”ט
תלמידי בית הספר "רננים" ממלאים את הערך "כבוד האדם"

תלמידי בית הספר "רננים" ממלאים את הערך "כבוד האדם"