יום ב', ה’ בתמוז תשע”ח
תלמידי בית הספר "רננים" ממלאים את הערך "כבוד האדם"

תלמידי בית הספר "רננים" ממלאים את הערך "כבוד האדם"