יום ד', כג’ בסיון תשע”ט

בחרו מילה מחודשת של אליעזר בן יהודה מבין המילים הבאות:טיול בשפה העבריתערכו את הבול - הוסיפו תמונה מתאימה, את המילה ואת פירושה במקומות המסומנים