יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
המשחק בזוגות, קוד משחק 8785

סולמות ונחשיםהמשחק בזוגות, קוד משחק 8785