יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
מצגת משותפת בה מעצבים את הבול

מתוך מאגר המילים והתמונות בחרו ועצבו בול חדש יש לבנות את הבול בקובץ המצורף. יצירת בולים