יום ה', טו’ בתמוז תשע”ט
תקנון – אורחות חיים בבית הספראחת ממטרותיו המרכזיות של ביה"ס היא ליצור סביבה המאפשרת ביטחון אישי ותחושת מוגנות לכל באי ביה"ס ולטפח סביבה חינוכית מיטבית שתבטיח שמירה על זכויות לצד מילוי חובות. ההקפדה על מילוי החובות מבטיחה את זכיותיהם של כל באי ביה"ס.

תקנון – אורחות חיים בבית הספרRenanim Takanon Medorag 2017.pdf קישור לחוברת התקנון נוכחות ביה"ס נפתח בשעה 7.30, תורנות מורים מתחילה ב – 7.45 . יום הלימודים מתחיל בשעה 8.00,. יש להגיע לביה"ס עד השעה 7.55 . איחורים חוזרים בבוקר ובמהלך היום , יבואו לידי ביטוי בהורדת ציון בהתנהגות בתעודה ובמקרה הצורך יועבר הנושא לטיפול קצינת ביקור סדיר. · על התלמידים להיות נוכחים במהלך כל שעות היום על פי מערכת השעות הכיתתית. · היעדרות מבית הספר מחייבת אישור מהורי התלמיד. במקרה של שלושה ימי היעדרות נדרש אישור רפואי. · תלמיד ישתחרר לפני תום יום הלימודים רק בליווי מבוגר ובהצגת אישור ממזכירות ביה"ס. הבאת ציוד : · יש להביא את הציוד הנדרש לכל השיעורים בהתאם לתחום הדעת. · חל איסור מוחלט להביא כדורים לבית הספר. · חל איסור מוחלט להגיע עם אופניים. · השימוש בטלפון נייד במהלך יום הלימודים – אסור בהחלט!! שימוש בטלפון הנייד במהלך היום יגרום להחרמתו ויוחזר להורים בלבד. · אחריות על הבאת ציוד יקר ערך העלול להינזק הינה על התלמיד בלבד. תזונה : · יש להקפיד על תזונה בריאה , אין להביא לבית הספר ממתקים , חטיפים ושתייה ממותקת. הופעה : · יש להגיע לבית הספר עם חולצה שעליה מודפס סמל בית הספר. · בימי חורף , סמל בית הספר צריך להיות מודפס על שכבת הלבוש העליונה , למעט מעיל. · יש להופיע בתלבושת מכבדת שאינה חושפת בטן ובמכנסיים לא פחות מאמצע הירך. · יש להגיע לטקסי יום הזיכרון בחולצה לבנה. · לשיעור חינוך גופני חובה ללבוש חולצה כחולה כהה עם סמל בית ספר , מכנסי התעמלות ונעלי התעמלות. · מותרים עגילים מודים לאוזן בלבד. · יש לנעול נעליים או סנדלים שטוחות וסגורות . · יש להגיע בתספורת הולמת ללא צבע בשיער וללא לק או איפור. התנהגות : על פי חוזר מנכ"ל ובהלימה לקוד העירוני המונהג בעיר ראשון לציון , הליך השעיה מבית הספר על רקע התנהגותי דורש העברה לכיתה מקבילה ליום או יותר (בהתאם לחומרת המקרה) כאזהרה לפני הרחקה מבית הספר. במקרים ספציפיים ולפי שיקול דעת ההנהלה תיתכן השעיה לאלתר . על כן : · יש להימנע מכל סוג של אלימות ( אלימות פיזית, אלימות מילולית , אלימות חברתית ואלימות דרך רשת האינטרנט ). · אין לעודד לאלימות- העידוד גם הוא נחשב לאלימות. · חובה לדווח על כל מקרה אלימות שמגיע לידיעתי. · יש להישמע לכל איש צוות מבית הספר. · יש להישמע לכללים הקיימים בכיתות השיעורים המקצועיים. · יש לשמור על רכוש בית הספר ולא לגעת ברכוש החברים ללא הסכמתם. · בתחילת כל שיעור התלמידים בכיתה יעמדו עם כניסתו של המורה . · חל איסור על התלמידים להישאר בכיתות במהלך ההפסקה . תותר שהייה בלובי הגדול ובקומה התחתונה של כיתות א'-ב' בלבד. · הורים אינם רשאים לפנות לתלמיד אחר לשם בירור בעיות בשטח בית הספר. דרכי תקשורת עם בית הספר : · הורים המעוניינים להגיע לבית הספר לשוחח עם המורים מתבקשים לעשות זאת רק על ידי תיאום פגישה מראש ולא במהלך השיעור. · לאחר שעות הלימודים בבית הספר , ניתן ליצור קשר בהתאם למוסכם עם המורה. · ניתן להשאיר הודעות לצוות המורים במזכירות בית הספר. פגישה עם מנהלת ביה"ס תיערך בתיאום עם מזכירות ביה"ס

 
....
....
.