יום ה', טו’ בתמוז תשע”ט

לומדים בחירום- קישורים לאתרי אינטרנט חשובים אתר שפ"י לומדים מרחוק הנחיות התנהגות בזמן חירום