יום ו', ו’ בטבת תשע”ט
הורים ותלמידים יקרים, בית ספרנו משתתף בתרגיל למידה בחרום בתאריך ה 20.2.18יש להיכנס למרחב הכיתתי ומשם לקישור התרגיל.

הורים ותלמידים יקרים, בית ספרינו משתתף בקבוצת ניסוי המדמה למידה בעת בחירום בו יתכן מצב שלא יהיה אפשר להגיע לבית ספר. התרגיל יתקיים ביום שלישי 20.2.18 בין השעות 14:00-19:00 אנו מקווים לשיתוף פעולה של כל תלמידי בית הספר. צוות רננים