יום א', יד’ בתשרי תשע”ט
לוח צלצולים מעודכן
פורסם: 09:17 (21/04/18) אני חזן
לוח צילצולים

שיעור 1: 8:50 – 8:00
שיעור 2: 9:40 – 8:50
הפסקה בחצר: 10:00 – 9:40
הפסקת אוכל: 10:15 – 10:05
שיעור 3: 11:00 – 10:15
שיעור 4: 11:50 – 11:00
הפסקה: 12:05 – 11:50
שיעור 5: 12:50 – 12:05
שיעור 6: 13:30 – 12:50
שיעור 7 : 14:15 -13:35
שיעור 8: 14:15-15:00